Teksten en inspiratie

Alles verandert, niets gaat verloren

Kijk om je heen! Zie wat er verandert! Uit de kale takken van de winterse bomen groeien roze en witte bloemen. Achter de eend zwemmen plotseling zes of zeven jonge eendenkuikens. De cocon van de rups springt open en een vlinder komt tevoorschijn. In de sloot verandert een dikkopje in een kikker.  Wat is er in jouw leven veranderd? Niets gaat verloren, hoe zo dan?

Foto's n.a.v. de workshop voor kinderen ‘Alles verandert, niets gaat verloren’ in The Embassy of the Free Mind.

Artikel in Soefigedachtes (Lente 2022)

Misschien is het vreemd, een bespreking  in de ‘Soefi-gedachte’ over het boek Hemel en aarde in de wereld van het kind. Maar niet zo vreemd als we bedenken dat Hazrat Inayat Khan in Het innerlijk leven schrijft: ‘Naarmate de geestelijke mens verder vordert, vertoont hij in zijn wezen iets van het heel jonge kind.’ En in de Bijbel lezen we: ‘Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het niet binnengaan.’ Dit boek brengt dichtbij wat ons volwassenen soms zo veraf lijkt. Joop, zesentachtig jaar, zei het zo: ‘Schrap ‘het kind’ uit de titel. Dit boek gaat over mij!’ Het kind en innerlijke ontwikkeling. Maatschappelijk gezien heten wij, die dit nu lezen, volwassen. Maar het kind in ons is niet gestorven, het slaapt slechts. Andere kinderen maken het wakker.

Natuurwet van tegendelen en harmonie

Dag en nacht, hoog en laag, binnen en buiten, boos en blij… hou het maar bij! Het leven hupt van het één naar het ander - twee horen bij elkaar. Wat wisselt in jou? Wat maakt je licht, wat zwaar? Wat kan klein zijn en wat groot? Ontdek hoe tegenstellingen werken, kijk, zoek, luister en doe!

Foto's n.a.v. de workshop voor kinderen ‘De natuurwet van tegendelen en harmonie’ in The Embassy of the Free Mind.

Recensie

Ankie,

De opbouw van je workshop was perfect. We zagen wat het verhaal van Hermes met de kinderen deed. Hun sterretjes werden gezien en begonnen te gloeien, groeien en bloeien. De afwisseling van ruimte, van perspectief en van zintuiglijke ervaring. Prachtig!

Sunita

Hermes vertelt

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken?

Foto's n.a.v. de workshop voor kinderen ‘De zeven hermetische principes’ in The Embassy of the Free Mind.

Recensie

Vanuit haar levensbeschouwing heeft Ankie zeven levenswetten geformuleerd die in haar vakgebied toegepast kunnen worden - drie geestwetten en vier natuurwetten. Deze wetten structureren dit boek. Elke wet wordt in een hoofdstuk uitgelegd, vertaald in een wens of brief aan het kind, verbonden met innerlijke waarden en toegepast op onderwijsleersituaties. Religieuze verhalen illustreren de wetten en elk hoofdstuk eindigt met filosofische vragen die met het kind besproken kunnen worden. Ze brengt bronnen uit verschillende religies en uit de kunst bij elkaar rond een kern van hermetische (esoterische) spiritualiteit. Kleurige afbeeldingen wisselen de hoofdstukken af. Dit boek is gericht op leerkrachten in de oudste groepen van het basisonderwijs en anderen die met kinderen omgaan. Wie affiniteit heeft met de spirituele dimensie van de schrijfster, vindt hier een schat aan wijsheid.

NBD BIBLION

De eenheid, het een en ondeelbare, de oorsprong en de wortel aller dingen, is in alle dingen aanwezig.
CORPUS HERMETICUM 7:26

Delen

© 2022 Ankie Hettema-Pieterse
Webdesign Hugodenouden.nl