Lezing 'Kinderen die kunnen springen'
Lezing in de Embassy of the Fre Mind - Hemel en aarde in de wereld van het kind, door Ankie Hettema-Piterse
5 augustus 2021

Lezing voor kinderen van 4-8 jaar, door Ankie Hettema-Pieterse

Een groot wonder is de mens’ - woorden afkomstig uit de Asclepius, een tekst die is toegeschreven aan de wijsgeer Hermes Trismegistus. Hermes is daarin de mens die de dingen die er toe doen overdenkt. Hij wijst erop dat de mens zich in de geest kan verheffen boven aardse zaken. Dat hij kan terugkeren naar en zich verbinden kan met de geestelijke bron. 

Kinderen die kunnen springen…
de toekomst in…             
over grenzen heen…         
naar de ander toe…
los van het verleden…
bewaren de vrije geest…
leven met liefdevol hart…

Wie zijn oorsprong kent, heeft een voorsprong in het leven. Hij/zij kan springen. Het levensaccent van de huidige tijd ligt voornamelijk op de harde materiële buitenkant ten koste van menselijkheid en zorg voor onze planeet aarde. Hermes’ grootheid schuilt in volledig mens zijn, in de vereniging van geest, ziel en lichaam. In een juiste levensbalans vinden. Precies dat wat Ankie Hettema bij kinderen wil bewerkstelligen. De zeven hermetische kerngedachten die in deze lezing centraal staan, geven inzicht in hoe we ons kunnen verbinden met onze eigen innerlijkheid en die van het kind. 

Deze lezing vond plaats in de Ambassy of the Free Mind.

Delen

© 2024 Ankie Hettema-Pieterse
Webdesign Hugodenouden.nl