Activiteitenoverzicht

Het boek is geen methode. De kracht van het boek ligt in de samenhang die wordt aangebracht tussen het geestelijke, het natuurlijke en het menselijke.

Het richt zich tot hen die werken met kinderen en tot ouders, opa’s en oma’s. Ook tot jongeren die hun weg door het leven zoeken. Het wil inspireren, praktische voorbeelden geven en tot een uitwisseling van gedachten komen. 

17 juli 2021

Inspiratievideo 7
Zevende levensprincipe – Kracht van samenwerking

Ankie Hettema vertelt in de bovenstaande video over het zevende levensprincipe: de kracht van samenwerking. Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het laatste levensprincipe: de kracht van samenwerking.

Samenwerking tussen mensen kan grote dingen tot stand brengen, maar ook de meest afschuwelijke. Het hangt natuurlijk af van wat men als doel kiest. Hermes Trismegistus legt uit hoe vanuit het enkelvoudige - en dat zie je hier prachtig op deze afbeelding ook in de Embassy of the Free Mind - de meervoudigheid, zeg maar de samengesteldheid van de wereld tevoorschijn kwam.

7 juli 2021

Inspiratievideo 6
Zesde levensprincipe – Alles verandert, alles stroomt

Ankie Hettema vertelt in de bovenstaande video over het zesde  levensprincipe: alles verandert, alles stroomt. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het zesde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: alles verandert, alles stroomt.

Lezing in de Embassy of the Fre Mind - Hemel en aarde in de wereld van het kind, door Ankie Hettema-Piterse

11 augustus 2021

Workshop
‘De zeven hermetische principes’

Voor kinderen van 4-8 jaar, door Ankie Hettema

Wie is die man met die ingewikkelde naam: Hermes Trismegistus? En wat heeft hij te vertellen, dat mensen vandaag de dag nog steeds inspireert? Om ook kinderen kennis te laten maken met de oeroude maar nog steeds springlevende wijsheid van Hermes geeft Ankie Hettema op 11 augustus een workshop voor kinderen van 4-8 jaar in de Embassy of the Free Mind. 

In deze workshop laat Ankie Hettema de kinderen de relatie tussen de kosmos, de natuur en de mens beleven. De sterren, de wereld, de aarde, de bergen, de bomen, de bloemen én de mensen komen allemaal uit één bron, zegt Hermes. En ook dat alles verandert, maar niets echt verdwijnt. Dat gaan de kinderen zelf onderzoeken, in de natuur en in henzelf. En het blijft niet bij kijken en luisteren: kwasten en verf liggen klaar!

Het ticket is geldig voor één kind plus één begeleider. Terwijl de kinderen de workshop doen, kun je het museum bekijken of van onze tuin genieten. 

Datum : 11 augustus 2021
Tijd : 11.00-12.30 uur, inclusief pauze
Taal : Nederlands
Maximaal aantal deelnemers : 10 *

Prijzen
€ 30,- inclusief boek ‘Hemel en aarde in de wereld van het kind (reguliere prijs € 24,95). Je kunt het boek op de dag van de workshop ophalen in onze museumwinkel.
€ 10,- exclusief boek. 

*) Mocht de workshop uitverkocht zijn, stuur ons een mailtje via info@efm.amsterdam. Bij voldoende belangstelling organiseren we een tweede workshop. 

Lezing in de Embassy of the Fre Mind - Hemel en aarde in de wereld van het kind, door Ankie Hettema-Piterse

5 augustus 2021

Lezing online én offline
Kinderen die kunnen springen
Zeven hermetische kerngedachten, door Ankie Hettema

Kinderen die kunnen springen…
de toekomst in…             
over grenzen heen…         
naar de ander toe…
los van het verleden…
bewaren de vrije geest…
leven met liefdevol hart…

‘Een groot wonder is de mens’ - woorden afkomstig uit de Asclepius, een tekst die is toegeschreven aan de wijsgeer Hermes Trismegistus. Hermes is daarin de mens die de dingen die er toe doen overdenkt. Hij wijst erop dat de mens zich in de geest kan verheffen boven aardse zaken. Dat hij kan terugkeren naar en zich verbinden kan met de geestelijke bron. 

Wie zijn oorsprong kent, heeft een voorsprong in het leven. Hij/zij kan springen. Het levensaccent van de huidige tijd ligt voornamelijk op de harde materiële buitenkant ten koste van menselijkheid en zorg voor onze planeet aarde. Hermes’ grootheid schuilt in volledig mens zijn, in de vereniging van geest, ziel en lichaam. In een juiste levensbalans vinden. Precies dat wat Ankie Hettema bij kinderen wil bewerkstelligen. De zeven hermetische kerngedachten die in deze lezing centraal staan, geven inzicht in hoe we ons kunnen verbinden met onze eigen innerlijkheid en die van het kind. 

Online én offline lezing
De lezing wordt live gestreamd via Zoom, dus je kunt deze thuis bijwonen. Ook kun je vragen stellen via Zoom. De Zoom-link ontvang je op je online ticket. Een paar dagen na afloop van de lezing krijg je een persoonlijke link naar de opname van de lezing. Als je er op de avond zelf niet bij kunt zijn, kun je de lezing dus alsnog volgen. De opname is beschikbaar tot 5 september. 

Daarnaast zijn er 12 plaatsen beschikbaar in de 'Grote Sael' van de Embassy of the Free Mind voor degenen die de lezing fysiek willen bijwonen

Datum : donderdag 5 augustus 2021

Prijzen
Tickets 'Grote Sael' : € 20 (let op: er zijn 12 plaatsen beschikbaar). Deur open : 18.15 uur. 
Tickets online : € 15 / $ 18

Taal : Nederlands
19.30 - 20.45 uur CET
19.30 - 20.45 uur AMSTERDAM
14.30 - 15.45 uur NEW YORK
11.30 - 12.45 uur LOS ANGELES

4 juni 2021

Inspiratievideo 5
Vijfde levensprincipe – Kinderen die kunnen springen – zeven hermetische kerngedachten

Ankie Hettema vertelt in deze video over het vijfde  levensprincipe: de keten van oorzaak en gevolg. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het vijfde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.  

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: De keten van oorzaak en gevolg.

24 mei 2021

Inspiratievideo 4
Vierde levensprincipe – De paren van tegenstellingen

Ankie Hettema vertelt in deze video over het vierde levensprincipe: de paren van tegenstellingen. Zij legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt en verbindt waarnemingen met innerlijke waarden. Meer over het vierde levensprincipe – en ook over de zes andere levensprincipes – is te lezen in haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind – hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt.

Wil je zelf ook aan de slag, download dan de gratis activiteitenkaart voor kinderen of koop het boek Hemel en aarde in de wereld van het kind. 

23 april 2021

Inspiratievideo 3
Derde levensprincipe – overal en alles is energie

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: Overal en alles is energie.

09 april 2021

Inspiratievideo 2
Tweede levensprincipe – Zo boven zo beneden

Ieder kind komt met een belofte op aarde. Het kijkt met een open ziel de wereld in en verwondert zich. Het draagt de wereld van het licht nog bij zich. Kinderen moeten aarden, zich de menselijke inzichten en afspraken eigen maken. Maar waar blijft het stukje hemel? Hoe kan de belofte zich waarmaken? Deze week het levensprincipe: Zo boven zo beneden. Het tweede levensprincipe - zo boven, zo beneden - rust op het eerste, waarover we zeiden dat het ene zich uitstrekt als een oneindige cirkel en zijn middelpunt geeft aan alles wat leeft. Dat zou je nu zo kunnen zien, dat het ene, zich als het ware van boven naar beneden toe stempelt en uitdrukt. 

30 maart 2021

Inspiratievideo 1
Eerste levensprincipe –
Beweging rondom een vast punt

In deze eerste inspiratievideo vertelt Ankie Hettema over het levensprincipe ‘beweging rondom een vast punt’ en legt uit hoe ze dat voor kinderen beleefbaar maakt, zodat zij hun eigenheid kunnen ontdekken en beseffen dat zij in zichzelf een rustpunt hebben. Meer over het eerste levensprincipe is te lezen in het eerste hoofdstuk met de titel 'Beweging rondom een vast punt' van haar recent verschenen nieuwste boek Hemel en aarde in de wereld van het kind - hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt. 

Wil je zelf ook aan de slag, download dan de gratis activiteitenkaart voor kinderen of koop het boek Hemel en aarde in de wereld van het kind. 

Interview met Ankie Hettema op Hello Radio over het boek Hemel en Aarde in de wereld van het kind (www.kindenkosmos.nl)

Interview met Ankie op Hello Radio

06 maart 2021
Ankie Hettema-Pieterse is lid van het Gouden Rozenkruis, voormalig docente op de basisschool en auteur. In deze Hello Radio uitzending staat het boek 'Hemel en aarde in de wereld van het kind' centraal. Ankie beschrijft hoe je dichtbij brengt wat veraf lijkt. Dit boek laat zien hoe de auteur haar levensvisie bewust integreert in haar omgang met de klas, op een manier die het leven voor de kinderen tot een feest van leren maakt. Ankie weet de essentie van wat leven is over te dragen aan de volgende generatie, het wonder dat het leven is met de kinderen te delen.

Introductievideo
'Hemel en Aarde in de wereld van het kind'

03 maart 2021
Ankie licht in deze video kort toe wat je van dit boek kunt verwachten, hoe rijk en inspirerend de vele voorbeelden zijn om kinderen op te laten groeien tot sterke, evenwichtige en creatieve mensen met diepgang en die een zegen zijn voor deze planeet.

Bekijk op youtube
Kind en Kosmos Boek Hemel en aarde in de wereld van het kind Ankie Hettema Pieterse

Activiteitenkaart

03 maart 2021
Op de kaart staat in het midden ‘het onbeweeglijk oerbegin’. Rechts daarboven de eerste geestwet: ‘wat draait om een vast punt’. Als we naar beneden bewegen en dan links om het midden draaien, zien we de twee volgende geest- en vier natuurwetten staan.

De kleine foto's en afbeeldingen van kinderwerk geven wat ideeën hoe de levensprincipes met kinderen beleefd kunnen worden. In enkele woorden zijn deze ook op de achterkant beschreven.

Mogelijkheden om elkaar samen te inspireren

Boekbespreking

Een eerste kennismaking, het boek als inspiratiebron. Hoe de drie geestwetten en vier natuurwetten in de verschillende wijsheidstradities en in de natuur te herkennen zijn en welke rol zij spelen in ons leven.

Lezing

Een mogelijkheid om te spreken over het boek maar ook de gelegenheid om specifieker op een onderwerp in te gaan. Bijvoorbeeld: ‘Het belang van kunstzinnige vorming’ , ‘De mens als schepper’ of ‘De relatie tussen mens (kind) en kosmos’, of wel ‘De geest- en natuurwetten bezien vanuit de Bijbel’. 

Cursus

Naast een korte inleiding over het boek, wordt in een dag- of dagdeel cursus de praktische kant van het boek belicht en hoe het thuis of in de klas een plaats kan krijgen. 

Kind en Kosmos Boek Hemel en aarde in de wereld van het kind Ankie Hettema Pieterse
Want de liefde en de versmelting van de tegenstellingen en van de ongelijkheden zijn tot licht geworden.
CORPUS HERMETICUM 2:30
Contact uitgeverij

Postadres
Bakenessergracht 5
2011 JS  Haarlem 

Bezoekadres
Bakenessergracht 1
2011 JS  Haarlem

Contact auteur

Ankie Hettema-Pieterse
info@kindenkosmos.nl

Voor o.a. lezingen, interviews of te boeken als gastspreker op uw (online) evenement.

Praktisch

Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Delen

© 2021 Ankie Hettema-Pieterse
Webdesign Hugodenouden.nl